1389/12/10 @ 09:06

از فروشگاه ها تا پروتال ها

چندین نوع بازار الکترونیکی وجود دارد. بازارهای الکترونیکی از نوع B2C عمدتاً به صورت فروشگاه و مراکز خرید اینترنتی هستند. بازارهای الکترونیکی از نوع B2B عبارتند از محل فروش، محل خرید یا محل معاوضه کالا و خدمات اجازه دهید در مورد این ها و نیز مدخل ورود به بازارهای الکترونیکی (یعنی پورتال ها ) بیشتر توضیح دهید.