X
تبلیغات
رایتل
1389/12/10 @ 09:03

پیدایش بازارهای الکترونیکی

پیدایش بازارهای الکترونیکی ( که با نام بازارهای مجازی نیز شناخته می شوند) به خصوص آن هایی که مبتنی بر اینترنت هستند، برخی فرایندهای مورداستفاده درتجارت و زنجیره تولید را تغییر داده است. این تغییرات که توسط فناوری اطلاعات ایجاد می شوند باعث نتایج زیر می شوند :

-          غنای بیشتر اطلاعات در محیط رابطه ای و تراکنشی

-          هزینه های پایین تر جستجوی اطلاعات برای خریداران

-          تقلیل عدم توازن اطلاعات بین فروشندگان و خریداران

-          کاهش فاصله زمانی بین خرید کالا و تصاحب فیزیکی محصولات خریداری شده در بازارهای الکترونیکی

-          تقلیل زمان خرید محصولات دیجیتال و تصاحب آن ها در بازارهای الکترونیکی

-          خریدار و فروشنده می توانند در موقعیت های جغرافیایی متفاوتی باشند.

تجارت الکترونیکی از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای افزایش کار آیی و کاهش هزینه های تراکنش و ارسال کالا استفاده می کند که منجر به بازارهایی کار آمدتر می شوند.