1390/05/11 @ 05:12

خرید کارتون یوگی و دوستان

خرید کارتون قدیمی یوگی و دوستان با کیفیت عالی.واقعا یادش بخیر وقتی کوچولو بودیم عاشق کارتون یوگی و دوستان بودیم زمانی که این کارتون قدیمی پخش می شد اگر مشغول درس و مشق بودیم و یا مشغول شیطونی دست از همش می کشیدیم و چار زانو می نشستیم جلوی تلویزیون سیاه و سفید تا  کارتون یوگی و دوستان را چهار چشمی بینیم.

  خرید کارتون یوگی و دوستان

خرید کارتون یوگی و دوستان