X
تبلیغات
رایتل
1389/12/10 @ 09:34

بازار الکترونیک و تبدیل سازمان ها

تاثیر دوم بازارهای الکترونیکی به عقیده  Bloch et al.(1996) تبدیل و تغییر شکل سازمان هاه است در این جا با دو تغییر سازمانی مهم آشنا خواهید شد: آموزش سازمانی و تغییر ماهیت کار.

فناوری و آموزش سازمانی

رشد وتوسعه سریع تجارت الکترونیکی، فرضیه ای داروینی را پیش می کشد: شرکت ها برای ادامه حیات خود باید آموزش ببینند و خود را به سرعت با فناوری های جدید وفق دهند. این مشکل فرصتی در اختیار آن ها قرار می دهد تا محصولات خدمات ومدل های کسب و کار جدیدی را آزمایش کنند و همین امر منجر به تغییرات استراتژیک و ساختاری می شود. این تغییرات ممکن است باعث تغییر روشی شوند که تجارت در آن انجام می شود. ما معتقدیم که هر چه تجارت الکترونیکی بیشتر پیشرفت می کند، تاثیری مهم و دراز مدت و استراتژی های بسیاری از سازمان ها خواهد داشت.

بنابراین فناوری های جدید نیاز به ساختارها و راهکارهای جدید سازمانی دارند. برای مثال ساختار یک واحد سازمانی که با بازارهای الکترونیکی کار می کند و متفاوت از بخش های فروش و بازاریابی سنتی است. به عبارت بهتر واحد تجارت الکترونیکی شرکت باید گزارش خود را مستقیماً به مسئول اطلاعات (CIO) ارسال کند نه به نایب رئیس بازاریابی و فروش. برای انعطاف پذیری بیشتر و عکس العمل بهتر در قبال بازار، باید از برنامه های جدیدی استفاده کرد. ممکن است نیاز به سنجه های جدیدی برای تعیین میزان موفقیت باشد. برای مثال سنجه های مورد استفاده برای ارزشیابی میزان موفقیت پروژه تجارت الکترونیکی در مراحل اولیه آن متفاوت از چارچوب درآمد- هزینه سنتی است . البته در طولانی مدت همان طور که بیشتر وب سایت ها کشف کردند، هیچ سازمانی نمی تواند از چارچوب سنتی درآمد – هزینه فرار کند.

به طور خلاصه ، تغییر شرکت باید برنامه ریزی و مدیریت شود. سازمان ها قبل از تصمیم گیری باید نکات زیادی راآزمایش کرده و از اشتباهات خود درس بگیرند.