X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
1389/12/10 @ 09:29

تاثیرات تجارت الکترونیکی بر فرآیندهای کسب و کار و سازمان ها

داده آماری و تحقیقات رسمی زیادی در مورد تاثیرات تجارت الکترونیکی قابل دسترس نیست، زیرا این حوزه بسیار نسبی و جدید است . بنابراین مبحث ارائه شده در این بخش عمدتاً مبتنی بر عقاید، منطق و داده های واقعی متخصصین است.

فناوری های جدید وب، فرصت های زیادی در اختیار سازمان ها قرار داده تا مدل های کسب و کار استراتژیک ، فرآیند ها و ارتباطات متفاوتی را به کار بگیرند. Feeny(2001) این فرصت ها را فرصت های الکترونیکی نامیده و آن ها را به سه گروه تقسیم می کند : بازاریابی الکترونیکی (ابتکارات مبتنی بر وب که بازاریابی محصولات موجود را بهبود می بخشد ) عملیات الکترونیکی (اقدامات مبتنی بر وب که تولید محصولات موجود را بهبود می بخشد ) وسرویس های وب( اقدامات مبتنی بر وب که خدمات رسانی به مشتریان را بهبود می بخشد ) Zwass(2003) نیز عقایدی در مورد فرصت های ارائه شده در بازار الکترونیکی دارد: ایجاد بازارهای مجازی با قوانین مطلوب ، قیمت های قابل انعطاف ( از جمله قیمت گذاری) بازارهای چند کاناله ( از جمله بازارهای نیمه مجازی) ، شخصی سازی و مدل های جدید کسب وکار .

مبحث ارائه شده در این جا نیز مبتنی بر بخشی از فعالیت Bloch et al.(1996) است که در مورد تاثیر بازارهای الکترونیکی روی سازمان ها از دیدگاه ارزش افزوده تحقیق می کند. مدل مورد استفاده توسط آن ها که در شکل 7-2 نشان داده شده است. تاثیرات بازارهای الکترونیکی را به سه گروه اصلی تقسیم می کند: بهبود بازاریابی مستقیم، تبدیل سازمان ها و تعریف مجدد سازمان ها . دراین بخش هر یک از این تاثیرات را مورد بررسی بیشتری قرار خواهیم داد.