X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
1389/12/10 @ 09:27

رقابت در اقتصاد دیجیتال

یکی از تاثیرات مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی مزایای آن برای رقابت است که در ادامه با آن بیشتر اشنا خواهید شد.

اکوسیستم اینترنت

مدل رقابت در اقتصاد اینترنتی بیشتر شبیه به ارتباطات درونی وب است تا مدل سلسله مراتبی و فرمان – کنترل که در اقتصاد صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت. به دلیل این ارتباطات درونی، مدل کسب و کار اقتصاد اینترنتی با نام اکوسیستم اینترنتی نیز نامیده می شود. درست مانند هر اکوسیستم طبیعی، فعالیت های صورت گرفته در اکوسیستم اینترنتی نیز به صورت شخصی سازمان دهی می شود. فرآیند انتخاب طبیعی هم در مورد سود شرکت و هم در مورد اعتبار مشتریان صدق می کند.

اقتصاد اینترنتی با موانع اندکی روبه رو است و به این ترتیب به سرعت رشد می کند. به تدریج که اکوسیستم اینترنت توسعه می یابد (چه از نظر تکنولوژیکی و چه از لحاظ جمعیتی ) برای کشورها ، شرکت ها و افراد ، شرکت در آن ساده تر و احتمال آن بیشتر می شود.در حال حاضر یک زیر ساخت یک تریلیون دلاری در دسترس است و آماده است تا هر کسی در هر زمانی از آن استفاده کند( بدون صرف هیچ هزینه ای ایده ها و روش های جدید انجام کارها از هر جایی و در هر زمانی  وارد اقتصاد اینترنتی می شود. برخی از قوانین سنتی رقابت دیگر اعمال نمی شوند( برای جزئیات بیشتر به meanbusiness.com/learntdig.asp مراجعه کنید).