1389/12/10 @ 09:22

قیمت گذاری پویا و انواع حراجی

قیمت گذاری پویا و انواع حراجی

خصوصیت اصلی حراجی ها  این است که مبتنی بر قیمت گذاری پویا هستند. منظوراز قیمت گذاری پویا قیمت هایی است که ثابت نیستند و با تغییر عرضه و تقاضا در بازار تغییر می کنند. در عوض قیمت های کاتالوگ ثابت هستند مانند قیمت های مربوط به بخش فروش، سوپرمارکت ها و فروشگاه های الکترونیکی .

قیمت گذاری پویا به چندین شکل دیده می شود. شاید قدیمی ترین ان همان مذاکره و چانه زنی بر سر پایین آوردن قیمت باشد که در نسل های گذشته در بازارهای روباز انجام می شد. بسته به تعداد خریداران و فروشندگان دخیل در معامله ، قیمت گذاری پویا را می توان به چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد. در ادامه در مورد این گروه ها توضیح می دهیم.