1389/05/17 @ 09:28

خرید سندباد

خرید سندباد برای خرید سندباد با ما همراه باشید
سندباد پسری است که به دنبال ماجراجویی میره و شخصیت اصلی کارتونه
داستان این کارتون برداشتی از هزار و یکشب که در اصل ایرانیه ولی چون ماجراهاش توی بغداده (اون زمانها بغداد مال ایران بوده) با نام “شبهای عربی ” مشهوره .

خرید سندباد


پرداخت در 
محل

تگهای راهنمای موتورهای جستجو:خرید سندباد,کارتون سندباد,خرید کارتون قدیمی سندباد,خرید کارتن قدیمی